Autor - szczegóły

Pyc, Marek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska