Autor - szczegóły

Góźdź, Krzysztof, Polska

 • Vol 1 (2009) - Recenzje
  Witold Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Wiesław Dąbrowski, Trójca Swieta w świetle komentarza św. Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Ks. Ignacy Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Bogumił Gacka MIC, Znaczenie „osoby” w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Andrzej Derdziuk, Aretologia w podrecznikach moralistów kapucyn skich w okresie miedzy Soborem Watykańskim I a Watykańskim II
  Szczegóły  PDF