Autor - szczegóły

Szymik, Jerzy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Deus-caritas jako zasada chrześcijańskiego teocentryzmu w interpretacji J. Ratzingera-Benedykta XVI
    Abstrakt  PDF
  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    „Ponieważ jeden jest chleb...” Eucharystyczna eklezjologia J. Ratzingera/Benedykta XVI
    Abstrakt  PDF