Autor - szczegóły

Dąbrowski, Jakub, Polska

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    „Droga piękna” (via pulchritudinis) a realizacja misji Kościoła według B. Fortego
    Abstrakt  PDF