Autor - szczegóły

Kubicki, Dominik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Współczesność globalizujących się ludzkich społeczności wyzwaniem dla teologii katolickiej, a zwłaszcza teologii uprawianej w Polsce
    Abstrakt  PDF