Autor - szczegóły

Dańczak, Andrzej, Gdańskie Seminarium Duchowne, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Eschatologiczne dopełnienie świata − kwestia granicy antropocentryzmu
    Abstrakt  PDF