Vol 1 (2009)

Tom 1(56)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF
Od Redakcji
 
PDF
5

Artykuły

Czesław S. Bartnik
PDF
7-14
Krzysztof Góźdź
PDF
15-21
Mirosław Kowalczyk
PDF
23-30
Antoni Nadbrzeżny
PDF
31-44
Grzegorz Barth
PDF
45-57
Waldemar M. Fac
PDF
59-64
Krzysztof Guzowski
PDF
65-78
Pablo Blanco Sarto
PDF
79-117
Grzegorz Barth
PDF
119-132
Andrzej Dańczak
PDF
133-152
Marek Gmyz
PDF
153-171
Dominik Kubicki
PDF
173-196
João Duque
PDF
197-211

Recenzje

Antoni Bednarek, Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008
Eugeniusz Ziemann
PDF
213-215
Witold Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008
Krzysztof Góźdź
PDF
215-220
Mirosław Kowalczyk, U początków teologii historii w Polsce: F. Sawicki, K. Michalski, A. Pechnik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008
Czesław S. Bartnik
PDF
221-223