Roczniki Teologii Dogmatycznej

„Roczniki Teologii Dogmatycznej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 2: Teologia dogmatyczna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 2 Roczników Teologicznych.

Czasopismo zostało przeniesione na nową stronę: Link