Credo in Patrem omnipotentem. Z namysłu nad wszechmocy Boga

Antoni Nadbrzeżny

Abstrakt


The Christian Creed contains the truth about God as Omnipotent Father. God’s Omnipotence has been subject to critical reflection of both natural and systematic theologians throughout history. This paper is an attempt to present the nature of God’s Omnipotence and determining the scope of the concept. The first part of the paper present contradictions within the concept of God's Omnipotence. Next, the author presents a survey of the best recognized conceptions of God's Omnipotence, created by Christian thought. The latter part of the paper is devoted to the conception of absolute omnipotence, as proposed by Stanisław Judycki. Finally, the author presents the notion of divine omnipotence in its paternal and kenotic aspects.


Słowa kluczowe


wszechmoc Boga; paradoks wszechmocy; wszechmoc absolutna; ojcowski wymiar wszechmocy Bożej; kosmiczna kenoza wszechmogącego Boga; samoograniczenie Boga

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii