Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika. Sprawozdanie z II Lubelskich Dni Personalizmu 20-21 października 2011

Michał Kosche

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii