Bóg Stwórca, człowieka

Sławomir Kunka

Abstrakt


Streszczenie tylko w j. włoskim / Abstract only in Italian

La creazione dell'uomo è stato l'evento importante, anche per Dio. Per motivo dell'uomo Dio è per il mondo non solo il Creatore. L'intera storia della salvezza ne testimonia chiaramente. Ilfatto che Dio è il Creatore dell'uomo, garantisce la corretta valutazione degli uomini e tutte le cose umane. L'uomo intero è immagine di Dio. Tutto ciò che costituisce l'essenza dell’uomo, ha il suo riferimento al Creatore. Il Creatore ha il diritto della Sua creazione, anche dell'uomo. Nessun altro ha il diritto dell'uomo come Dio, che lo ha creato. Dio è per l'uomo il garante della dignità umana già al livello della creazione, e poi di tutta la storia della salvezza.


Słowa kluczowe


Stwórca; stworzenie; człowiek; „obraz i podobieństwo” Boże; „sprawiedliwość wobec Stwórcy”

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii