Pierwsze Lubelskie Dni Personalizmu Chrześcijańskiego. Sprawozdanie z Sympozjum, Lublin - KUL 26-27 kwietnia 2010 r.

Mirosław Kowalczyk

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii