Dlaczego Szkot? Sympozjum z okazji jubileuszu 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota († 1308). Instytut Franciszkański oraz WSD Franciszkanów. Łódź-Łagiewniki, 17-18 października 2008 roku

Stanisław C. Napiórkowski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii