Aleksandra Chylewska-Tölle, Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le Forts, Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, ss. 341

Jerzy Szymik

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii