SCRIPTURAE LUMEN. Biblia i jej oddziaływanie, I: Ewangelia o Królestwie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 751

Stanisław C. Napiórkowski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii