Obraz Boga w nauczaniu Kościoła i teologów. Wprowadzenie do tematu

Kazimierz Pek

Abstrakt


Deus semper maior. Dewiza ta wyznacza dwa istotne kryteria teologicznopoznawcze. Po pierwsze, Bóg jest zawsze większy od ludzkich pojęć. Język teologii można i trzeba ulepszać, aby wyrazić słowo „z Boga”, „do Boga” i „o Bogu”. Jednak, mimo samoobjawiania i samoudzielania się Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym, Bóg pozostaje dla człowieka Nieogarniony. To zaś w jakiejś mierze winno skłaniać do usprawiedliwiania języka w teologii. Po drugie, Bóg jest zawsze większy od człowieka, niezależnie od tego, jaka rola przypadła mu w dziejach zbawienia. Właśnie historia zbawienia odsłania, iż zgodnie z zamysłem Boga, czy to poszczególne osoby, czy narody spełniały i spełniają w niej ważną rolę. /.../


Słowa kluczowe


teologiczny obraz Boga; teologia europejska; teologia polska; mariologia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii