Miłość i prawda jako kategorie historyczne w Encyklice Benedykta XVI Caritas in veritate

Mirosław Kowalczyk

Abstrakt


Pope Benedict XVI is a theologian of history even in his encyclical letter Caritas in veritate (2009). This encyclical is on principle social and draws on to St. Augustine and to the pope’s habilitation entitled Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura (München 1959). According to the pope, the main trend of the history of man and mankind is spiritual in which the principal drive and at the same time the most ultimate content is “love in truth” and “truth in love”. They fulfil humankind in the present time and lead to eternity.


Słowa kluczowe


„miłość i prawda”; ekonomia zbawienia; historia; proces dziejowy; globalizacja; dobro wspólne; osoba ludzka

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii