Mirosław Kowalczyk, U początków teologii historii w Polsce: F. Sawicki, K. Michalski, A. Pechnik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008

Czesław S. Bartnik

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii