Witold Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008

Krzysztof Góźdź

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Dogmatycznej ISSN 2080-6345

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii