Zasady

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Teologii Dogmatycznej" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Komitet Redakcyjny

Ks. Grzegorz Barth (SEKRETARZ), ks. Krzysztof Góźdź, ks. Krzysztof Guzowski, ks. Mirosław Kowalczyk (REDAKTOR NACZELNY), ks. Sławomir Kunka, ks. Janusz Lekan, ks. Antoni Nadbrzeżny, Kazimierz Pek MIC, ks. Leon SiwEcki

 

Rada Naukowa

Ks. Czesław S. Bartnik (PRZEWODNICZĄCY), abp Wacław Depo, ks. Joao Duque, abp Bruno Forte, Karol Klauza, Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE, bp Raúl Berzosa Martínez, Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, ks. Józef Niewiadomski, abp Alfons Nossol, abp Edward Ozorowski, ks. Roman Rogowski, ks. Czesław Rychlicki, ks. Pablo Blanco Sarto, ks. Jerzy Szymik, abp Zygmunt Zimowski

 

Recenzenci

2013
Ks. Krzysztof Kaucha, Marian Kowalczyk SAC, ks. Czesław Krakowiak, ks. Jerzy Lewandowski, ks. Włodzimierz Wołyniec

2012
Ks. Krzysztof Kaucha, Marian Kowalczyk SAC, ks. Jerzy Lewandowski, ks. Włodzimierz Wołyniec

2011
Ks. Jerzy Lewandowski, ks. Włodzimierz Wołyniec

2010
Marian Kowalczyk SAC, ks. Włodzimierz Wołyniec

2009
Ks. Krzysztof Kaucha, Marian Kowalczyk SAC