Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 7 (2017) Sprawiedliwy porządek społeczny w feministycznym nurcie współczesnego ekumenizmu. Stanowisko X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Pusan Abstrakt  PDF
Marcin Składanowski
 
Vol 65, No 7 (2018) Ekumeniczna krytyka kapitalizmu - wybrane podejścia Abstrakt  PDF
Piotr Kopiec
 
Vol 65, No 7 (2018) The Ecumenical Attitudes of Pope Francis Abstrakt  PDF (English)
Hector Scerri
 
Vol 65, No 7 (2018) Zwischen Abschied und Neubeginn - die gemeinsame Erinnerung an 1918 als ökumenische Chance und Herausforderung in Europa Abstrakt  PDF (Deutsch)
Geert Franzenburg
 
Vol 61, No 3 (2014) Teologia moralna ukierunkowana ekumenicznie Abstrakt  PDF (English)
Sławomir Nowosad
 
Vol 63, No 7 (2016) Women’s Dignity or Church Tradition? Christian Anthropology in the Debate about the Ordination of Women Abstrakt  PDF (English)
Marcin Składanowski
 
Vol 64, No 7 (2017) Pojęcie Królestwa Bożego jako kategoria polityczna w działaniach Światowej Rady Kościołów Abstrakt  PDF
Piotr Kopiec
 
Vol 63, No 7 (2016) Ecumenism in the Archdiocese of Malta during the Episcopate of Archbishop Joseph Mercieca (1976–2007) Abstrakt  PDF (English)
Hector Scerri
 
Vol 64, No 7 (2017) Retrieving the Mystical Dimension in Ecumenism Abstrakt  PDF (English)
John Anthony Berry
 
Vol 63, No 7 (2016) Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament Abstrakt  PDF (Deutsch)
Marek Jagodziński
 
Vol 64, No 7 (2017) Systematic Communio Theology Today Abstrakt  PDF (English)
Marek Jagodziński
 
Vol 63, No 7 (2016) Der Bischof und die Nonne – Münster und Breslau als Erinnerungsorte Abstrakt  PDF (Deutsch)
Geert Franzenburg
 
Vol 62, No 7 (2015) Godność kobiet w Kościele. Założycielskie postulaty Światowej Rady Kościołów z dzisiejszej perspektywy Abstrakt  PDF
Adam Składanowski
 
Vol 63, No 7 (2016) Ekumenizm polskiego środowiska ewangelikalnego Abstrakt  PDF
Leszek Jańczuk
 
Vol 62, No 7 (2015) Komunijna interpretacja Kościoła w dokumencie The Church: Towards a Common Vision Abstrakt  PDF
Anna Malina
 
Vol 63, No 7 (2016) “The Open Sobornicity”— an Ecumenical Theme in the Theology of Fr. Dumitru Stăniloae Abstrakt  PDF (English)
Cristian Sebastian Sonea
 
Vol 61, No 10 (2014) A Major Ecumenical Challenge in Africa: The Mushrooming of Independent Churches Abstrakt  PDF (English)
Frederick Omollo
 
Vol 63, No 7 (2016) Inspirujący wpływ patriarchy Bartłomieja I na encyklikę Laudato Si’ Abstrakt  PDF
Krzysztof Leśniewski
 
Vol 65, No 9 (2018) Teologia prymatu w myśli eklezjologiczno-ekumenicznej kardynała Stanisława Nagyego Abstrakt  PDF
Marek Żmudziński
 
Vol 63, No 7 (2016) Leonarda Górki Dziedzictwo ojców wezwaniem do jedności w różnorodności Abstrakt  PDF
Józef Budniak
 
Vol 63, No 6 (2016) Zranienie społeczne. Nowy paradygmat dla Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
András Máté-Tóth
 
Vol 63, No 6 (2016) Dialog ad intra i ad extra Kościoła w Polsce Abstrakt  PDF
Tomasz Wielebski
 
Vol 61, No 7 (2014) To Go to the Peripheries! Looking for the Contribution of the Non-Western Cultural Patterns to the Ecumenical Movement Abstrakt  PDF (English)
Piotr Kopiec
 
Vol 61, No 7 (2014) „Nastanie jedna owczarnia, jeden Pasterz”. Relektura J 10,16 w perspektywie ekumenicznej Abstrakt  PDF (English)
Tomasz Siemieniec
 
Vol 61, No 7 (2014) Kościelna ekumeniczna dyplomacja w czasie i po Soborze Watykańskim II. Stare i nowe uwagi i komentarze prawosławne Abstrakt  PDF (English)
Nicu Dumitraşcu
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.