Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 4 (2017) Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskiego w świetle Schematyzmu archidiecezjalnego z 1939 r. Abstrakt  PDF
Łukasz Krucki
 
Vol 61, No 6 (2014) Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce Abstrakt  PDF
Wiesław Śmigiel
 
Vol 62, No 6 (2015) Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii małżeństwa i rodziny Abstrakt  PDF
Czesław Murawski
 
Vol 62, No 6 (2015) Rodziny wielodzietne wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła Abstrakt  PDF
Magdalena Ewa Lemieszek
 
Vol 62, No 6 (2015) Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych Abstrakt  PDF
Maciej Ostrowski
 
Vol 63, No 6 (2016) Zranienie społeczne. Nowy paradygmat dla Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
András Máté-Tóth
 
Vol 62, No 6 (2015) Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo Abstrakt  PDF
Dariusz Lipiec
 
Vol 63, No 6 (2016) Dottrina e pastorale: una storia infinita Abstrakt  PDF (Italiano)
Bruno Seveso
 
Vol 62, No 6 (2015) Kommunitätszentren in Prager Erzdiözese. Neue Orte der Gemeinwesenarbeit oder orte der Neuen Pastoral Abstrakt  PDF (Deutsch)
Michal Opatrný
 
Vol 63, No 6 (2016) Zadania hierarchii kościelnej wobec zrzeszeń religijnych Abstrakt  PDF
Wiesław Śmigiel
 
Vol 63, No 6 (2016) Gaudium et spes inspiracją dla duszpasterstwa rodzin w Polsce Abstrakt  PDF
Bronisław Mierzwiński
 
Vol 64, No 12 (2017) Benignitas pastoralis in the Proclamation of the Word of God Abstrakt  PDF (English)
Ryszard Hajduk
 
Vol 63, No 6 (2016) Wpływ soborowej konstytucji Gaudium et spes na rozwój teologii pastoralnej i duszpasterstwo Abstrakt  PDF
Ryszard Kamiński
 
Vol 61, No 6 (2014) Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła Abstrakt  PDF
Ryszard Kamiński
 
Vol 63, No 3 (2016) Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła Abstrakt  PDF
Andrzej Derdziuk
 
Vol 61, No 6 (2014) W poszukiwaniu kształtu nowej ewangelizacji Abstrakt  PDF
Robert Biel
 
Vol 64, No 8 (2017) Processions in Christian Liturgy: Origin, Theology and Ministry Abstrakt  PDF (English)
Daniel Brzeziński
 
Vol 61, No 6 (2014) Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “The Social Conditions” Abstrakt  PDF (English)
Martin Uhál'
 
Vol 61, No 6 (2014) Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “Multicultural Dimension of Social Work” Abstrakt  PDF (English)
Martin Uhál'
 
Vol 61, No 6 (2014) Schulpastoral im Lernprozess. „Eine Standortbestimmung“ Abstrakt  PDF (Deutsch)
Udo Fr. Schmälzle
 
Vol 61, No 6 (2014) Pastoralna promocja wiernych świeckich w kontekście duszpasterstwa rodzin Abstrakt  PDF
Mieczysław Polak
 
Vol 61, No 6 (2014) Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w diecezji Abstrakt  PDF
Paweł Landwójtowicz
 
Vol 64, No 11 (2017) Podmiotowe uwarunkowania polskojęzycznego duszpasterstwa i katechezy w Wielkiej Brytanii Abstrakt  PDF
Paweł Mąkosa
 
Vol 64, No 11 (2017) Katecheza polskich dzieci w Wielkiej Brytanii w opinii duszpasterzy polonijnych Abstrakt  PDF
Paweł Mąkosa
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.