Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Bevz, Halyna, Department of General and Applied Psychology, State University „Management of Education University” of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Polska)
Białożyt, Katarzyna, Katedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
Biały, Arkadiusz, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (Polska)
Biel, Robert, Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Biel, Robert, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Bielak, Włodzimierz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bieliński, Krzysztof (Polska)
Biloshytskyi, Pavlo (Polska)
Biniek, Rafał, Wydział Teologiczny, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
Birher, Nándor (Węgry)
Biscontin, Chino, Facolta Teologica d'Italia Settentrionale (Włochy)
Bisztyga, Jerzy (Polska)
Block, Wiesław, Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (Polska)
Board, Editorial (Polska)
Bodzioch, Beata, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bodzioch, Beata, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Muzykologii, Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii (Polska)
Bokajło, Wiesław, Wniwersytet Wrocławski (Polska)
Bokwa, Ignacy, Faculty of Theology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Polska)
Bokwa, Ignacy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Dialogu Kultury i Religii (Polska)
Bokwa, Ignacy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny (Polska)
Borto, Paweł, Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL (Polska)
Borto, Paweł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Teologii Fundamentalnej (Polska)
Borto, Paweł, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL (Polska)
Borto, Paweł, Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL (Polska)
Bramorski, Jacek, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Katedra Muzyki Kościelnej (Polska)

26 - 50 z 66 elementów    << < 1 2 3 > >>