Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Bacylewa, Olga, Chair of Psychology in Donetsk National University, Vinnytsia (Ukraina)
Balák, René, Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius (Słowacja)
Balák, René (Słowacja)
Banasiewicz-Ossowska, Ewa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (Polska)
Barabas, Magdalena, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Barabas, Magdalena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Wychowania (Polska)
Bardonau, Kiryl, doktorant Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Barth, Grzegorz, Instytut Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL (Polska)
Barth, Grzegorz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego (Polska)
Barth, Grzegorz, Chair of Christology and Christian Personalism at KUL (Polska)
Barth, Grzegorz, Instytut Teologii Dogmatycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Barth, Grzegorz, Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL (Polska)
Barth, Grzegorz (Polska)
Bartnik, Aneta Anna (Polska)
Bartnik, Czesław S., em. prof. zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II (Polska)
Bartnik, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bartnk, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny KUL (Polska)
Bartosik, Grzegorz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katedra Mariologii, Wydział Teologiczny (Polska)
Bartosik, Grzegorz (Polska)
Baumann, Klaus (Polska)
Bednarek, Wojciech, Konsulat Generalny RP w Łucku (Polska)
Bednáriková, Janka (Słowacja)
Bekesza, Lech (Kanada)
Belcer, Agnieszka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle (Polska)
Berry, John Anthony, Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Maltańskiego (Malta)

1 - 25 z 66 elementów    1 2 3 > >>