Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Bartnik, Aneta Anna (Polska)
Bartnik, Czesław S., em. prof. zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II (Polska)
Bartnik, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bartnk, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny KUL (Polska)
Bartosik, Grzegorz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katedra Mariologii, Wydział Teologiczny (Polska)
Bartosik, Grzegorz (Polska)
Baumann, Klaus (Polska)
Bednarek, Wojciech, Konsulat Generalny RP w Łucku (Polska)
Bednáriková, Janka (Słowacja)
Bekesza, Lech (Kanada)
Belcer, Agnieszka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle (Polska)
Berry, John Anthony, Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Maltańskiego (Malta)
Bevz, Halyna, Department of General and Applied Psychology, State University „Management of Education University” of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Polska)
Białożyt, Katarzyna, Katedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
Biały, Arkadiusz, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (Polska)
Biel, Robert, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Biel, Robert, Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Bielak, Włodzimierz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bieliński, Krzysztof (Polska)
Biloshytskyi, Pavlo (Polska)
Biniek, Rafał, Wydział Teologiczny, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
Birher, Nándor (Węgry)
Biscontin, Chino, Facolta Teologica d'Italia Settentrionale (Włochy)
Bisztyga, Jerzy (Polska)
Block, Wiesław, Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (Polska)

26 - 50 z 936 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>