Autor - szczegóły

Bednarek, Wojciech, Konsulat Generalny RP w Łucku, Polska

  • Vol 62, No 1 (2015) - Artykuły
    Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie
    Abstrakt  PDF