Autor - szczegóły

Bugel, Walerian, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

  • Vol 61, No 7 (2014) - Artykuły
    Czy niekatolicy godni są wymieniania po imieniu w tekstach katolickiej anafory?. Kilka spostrzeżeń na temat art. 121 Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu
    Abstrakt  PDF (English)