Autor - szczegóły

Bugel, Walerian, Czechy

  • Vol 65, No 8 (2018) - Artykuły
    Specjalna Modlitwa eucharystyczna ubogaceniem Ordo celebrandi Matrimonium? O kanadyjskiej anaforze dla obrzędowej Mszy św. Pro sponsis w szerszym kontekście
    Abstrakt  PDF