Autor - szczegóły

Wielebski, Tomasz, Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa, Instytut Teologii Praktycznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska