Autor - szczegóły

Broda, Roman, doktorant, Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska