Autor - szczegóły

Kantyka, Przemysław, Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL, Polska