Autor - szczegóły

Jasina, Paweł, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 65, No 11 (2018) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pt. „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”
    Szczegóły  PDF