Autor - szczegóły

Chmielewski, Mirosław, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska