Autor - szczegóły

Cieśluk, Marek, Katedra Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska