Autor - szczegóły

Różański, Jarosław, Katedra Misjologii, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska