Autor - szczegóły

Wal, Jan, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Vol 61, No 6 (2014) - Komunikaty
    Związki ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego z krakowskim środowiskiem teologicznym. Wystąpienie na sympozjum „W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo”
    Szczegóły  PDF