Autor - szczegóły

Bramorski, Jacek, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Katedra Muzyki Kościelnej, Polska