Autor - szczegóły

Bokwa, Ignacy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Polska