Autor - szczegóły

Bokwa, Ignacy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny, Polska