Autor - szczegóły

Barth, Grzegorz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego, Polska

  • Vol 63, No 2 (2016) - Artykuły
    Człowieczeństwo Boga w chrystologicznej interpretacji Karla Bartha
    Abstrakt  PDF
  • Vol 63, No 2 (2016) - Recenzje
    Ks. Piotr Mrzygłód, Między „metafizyką absurdu” a „absurdem metafizyki”. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalnej myśli Lwa Szestowa
    Szczegóły  PDF