Autor - szczegóły

Barth, Grzegorz, Instytut Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL, Polska