Autor - szczegóły

Banasiewicz-Ossowska, Ewa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, Polska