Autor - szczegóły

Bartnk, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny KUL, Polska