Autor - szczegóły

Bartnik, Czesław S., em. prof. zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II, Polska