Autor - szczegóły

Ulijasz, Bogusław, Katedry Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych w Tomaszowie Lubelskim, Polska