Autor - szczegóły

Chmiel, Bogumił, doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 62, No 9 (2015) - Artykuły
    Problem pluralizmu religijnego i wzajemnych oddziaływań międzyreligijnych w perspektywie filozofii tradycjonalizmu integralnego
    Abstrakt  PDF