Autor - szczegóły

Wink, Bartłomiej, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, Polska

  • Vol 62, No 6 (2015) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce”. Lublin, 5 listopada 2014
    Szczegóły  PDF