Autor - szczegóły

Kalinowska-Witek, Barbara, Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 62, No 11 (2015) - Artykuły
    Antoni Krzyżanowski - nauczyciel i dyrektor prywatnego żeńskiego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Wacławy Arciszowej w Lublinie w latach 1929-1939
    Abstrakt  PDF