Autor - szczegóły

Adamczyk, Barbara, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Pedagogiczny, Polska

  • Vol 62, No 1 (2015) - Artykuły
    Zdążyć z pomocą dzieciom ulicy w Afryce. Oddziaływania resocjalizacyjne salezjanów na przykładzie wybranych krajów
    Abstrakt  PDF