Autor - szczegóły

Bartnik, Aneta Anna, Polska

  • Vol 63, No 4 (2016) - Źródła i Materiały
    Aneta Anna Bartnik, Małżeństwo w myśli Tertuliana. Ewolucja poglądów w okresie przedmontanistycznym i montanistycznym
    Szczegóły  PDF